Κανόνες κατά της Φοροαποφυγής

Με το νόμο 4607/2019 αναθεωρούνται οι κανόνες κατά της φοροαποφυγής στην Ελλάδα με σκοπό την ευθυγράμμιση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας με την οδηγία της ΕΕ 1164/2016 για την αποφυγή της φοροαποφυγής (ATAD).
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν αλλαγές στους κανόνες σχετικά με:
α) την υποκεφαλαιοδότηση των νομικών προσώπων (κανόνας περιορισμού των τόκων),
β) κανόνες για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες (CFC) και
γ) τον γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων (κατά της φοροαποφυγής).

Το φορολογικό τμήμα της Moore Stephens Ελλάδος έχει ετοιμάσει μία σύναψη του νέου νόμου.