Χαράλαμπος Ευλαμπίδης

Audit and Tax Partner

Χαράλαμπος Ευλαμπίδης
Ο Χαράλαμπος Ευλαμπίδης είναι ορκωτός ελεγκτής, partner και εργάζεται στη Moore Stephens από το 1995. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει συμμετάσχει στην διεξαγωγή διαχειριστικών ελέγχων εταιρειών σε διάφορους κλάδους, κυρίως βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα τελευταία χρόνια είναι επικεφαλής του τμήματος φορολογικών ελέγχων και φορολογικής συμμόρφωσης εταιρειών όπως ισχύει σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Είναι κάτοχος του Ελληνικού τίτλου Ορκωτού ελεγκτή και Partner της εταιρείας από το 2014 καθώς και μέλος του Tax Working Group του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπηρεσίες

  • Διερεύνηση φορολογικών θεμάτων
  • Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης
  • Εταιρικός φόρος

Τομείς

  • Βιομηχανία
  • Εκπαίδευση
  • Ξενοδοχεία και Τουρισμός
  • Πολιτισμός, Ψυχαγωγία και Μ.Μ.Ε.